FISKÁLNE RIEŠENIA


FISKÁLNE TLAČIARNE MINIPOKLADNE

EZS KAMEROVÉ SYSTÉMY

Fiskálne tlačiarne

Obchodné prevádzky, reštauračné zariadenia

Minipokladne

Kompexné riešenie pre všetky účely, výkonná profesionalita

EZS

Systémy signalizácie vlámania a napadnutia

Kamerové systémy

Poradíme Vám, ako si ochrániť a monitorovať Váš majetok

Dôležité informácie ohľadom zmien pri používaní registračných pokladníc od 1.1.2012

Zákon č. 289/2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice vstúpil do platnosti 1.9.2008. Bol to začiatok prechodného obdobia, počas ktorého bolo možné evidovať tržby buď podľa vyhlášky MF SR č. 55/1994 alebo podľa zákona č. 289/2008 Z.z. 1.1.2012 konči toto prechodne obdobie a od toho času evidencia tržieb podlieha výlučne zákonu č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a fiskalizácia bude povinná.

Najdôležitejšie zmeny sú:
- pokladnice musia byť vybavené fiskálnou pamäťou a musia byť zaplombované
- kontrolné pásky v pokladniciach budú nahradené elektronickým kontrolným záznamom
- všetky príjmy peňazí v hotovosti u podnikateľa, ktorý používa registračnú pokladnicu, je potrebné zaregistrovať v registračnej pokladnici
- podnikateľ je povinný zabezpečiť pravidelnú údržbu pokladnice
- zaniká pojem mesačná uzávierka, a okrem dennej uzávierky sa vyhotovujú, tzv. intervalová a prehľadová uzávierka

Ako Vám môže pomôcť firma B.A.SYSTEM

Naša firma Vám zabezpečí optimálne riešenie vhodné pre Vaše účely. Poskytujeme široký sortiment registračných fiskálnych tlačiarní, alebo komplexné riešenie "všetko v jednom" fomou minipokladníc zahŕňajúcich osobný počítač s dotykovým displayom s nainštalovaným operačným systémom a so zabudovanou termo tlačiarňou...

Ďalej Vám podľa potreby zabezpečíme
- inštaláciu fiskálneho zariadenia
- zaškolíme Váš personál
- postkytneme Vám pravidelný servis v intervaloch stanovených zákonom
- zabezpečíme záručný a pozáručný servis fiskálnych zariadení
- dodáme Vám akýkoľvek spotrebný materiál vrátane farbiacich pások a papieru...

logo_black

Kontaktujte nás

tel.: 031/55 21 340
mobil: 0903 488 015